ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ชื่อ :นายตอเหลบ ปอหรา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :074774326

วันเดือนปีเกิด 18 พฤษภาคม 2523

ภูมิลำเนา/บ้านเกิด: ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 216 หมู่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130

 

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539 

รับทุนการศึกษาโครงการคุรุทายาทฯ ขณะศึกษาชั้น ม.4
รร. ท่าแพผดุงวิทย์

พ.ศ. 2546

จบ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสงขลา สาขาวิชาฟิสิกส์

พศ.2557 จบปริญญาโท วท.ม.ฟิสิกส์ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
พ.ศ. 2560 จบปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.ปทุมธานี

 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2546

 บรรจุรับราชการ อ.1 ระดับ3 รร. เกาะยาววิทยา จ.พังงา

พศ.2548 - 2562

 ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์  

1 มีค 2562

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแบง สพป.สตูล ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

17 ตุลาคม ถึง ปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  สพม สงขลาสตูล