โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ที่อยู่ 216 หมู่2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130

โทรศัพท์ 074-774326

โทรสาร 074 - 774326

E - mail School@pptw.ac.th

Website : www.pptw.ac.th

Facebook fanpage : โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์