นายตอเหลบ ปอหรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

นายสุริยันต์ จันโสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
free web counter